ok
2018 előző hónap november következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

2017.11.09. - Hírek

IX. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY (RitmusDepo)

Az idei tanévben Győrben rendeznek a zeneiskolás ütősök részére országos versenyt.

 

IX. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY
A verseny időpontja: 2018. március 9-11. 
Rendező: Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039580
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.
Telefon/fax: 06-96-519-362 
E-mail: lisztzeneiskola@gmail.com
Honlap: 
www.lisztzeneiskola.hu
A verseny célja: Az ütőhangszeres tantárgy pedagógiai eredményének mérése, a tehetséges tanulók országos szintű
bemutatkozása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).
A verseny kategóriái:
A. Szóló 
B. Duó 
A nevezés feltételei: Egy intézmény a szóló és duó kategóriában korcsoportoktól függetlenül összesen maximum
5 nevezést adhat be. 
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesí-tették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be). 
A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell. 
A verseny követelményei:
A műsoridőt be kell tartani!
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intéz-ménynek be kell mutatnia. 
A versenybizottság a szabadon választott művek kottáinak másolatát 3 példányban kéri, amit a regisztráció során
kell leadni.
A verseny során a jelentkezéskor leadott műsoranyag nem változtatható!

Kotta: Kerek Gábor: Ritmustánc letölthető --- ITT ---

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2006. szeptember 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2002. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2002. szeptember 1-jén és előtt született tanulók.
A felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22. életév.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű vagy művek. 
A verseny követelményei:
Az előadási darabok között zongorakíséretes mű nem lehet. 
A művek választásánál kerüljék az improvizációt és az összehasonlítás érdekében a „klasszikus” ütőhangszeres
irodalomból válasszanak.
I. Korcsoport:
Kötelezően választható mű:
Zempléni László: Üzenetek 7.(EMB Z.14569).
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 6 perc. 
II. Korcsoport:
Kötelezően választható mű:
Eckhard Kopetzki: Waltz for a Clown.
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 7 perc.
III. Korcsoport:
Kötelezően választható mű:
Ney Rosauro: Zeca’s Dance (10 Beginning Studies for Multiple Percussion).
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 9 perc.
IV. Korcsoport:
Kötelezően választható mű:
Kerek Gábor: Ritmustánc (a szerző engedélyével az iskola honlapjáról letölthető).
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 10 perc.

B) DUÓ KATEGÓRIA
A nevezés feltételei:
Ha a duó tagjainak életkora nem esik azonos korcsoportba, akkor az idősebb versenyző életkorának megfelelő
korcsoportba történik a duó benevezése.
A verseny anyaga: Szabadon választott mű vagy művek.
Műsoridő: 
I. korcsoport: 6 perc.
II. korcsoport: 7 perc.
III. korcsoport: 8 perc.
IV. korcsoport: 8 perc.
A verseny kategóriánként és korcsoportonként kerül megrendezésre.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők 
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők-nek a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági 
tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: hangszerbiztonság, technikai felkészültség, kottahűség, verőválasztás és hangszín, dina-mikai érzékenység, előadói szuggesztivitás, duó kategóriában együttjáték.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat 
adhat ki
A nevezés módjai: A verseny nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról 
www.lisztzeneiskola.hu letölthető 2017. 
december 10-étől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni elektronikus módon.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény 
gondoskodik. 
A versenyen nevezési és részvételi díj nincs!
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. január 20.

 

Forrás:

lisztzeneiskola.hu/versenyek/ix-orszagos-maros-gabor-utohangszeres-szolo-es-duoverseny