8.2. RITMUS

Az indiai zenében sokkal hangsúlyosabb helyet kap a ritmus, mint a kínai, japán vagy a klasszikus zenében. De a ritmus felfogása nagyban különbözik a nyugati felfogástól. Az indiai zenére egy átfogó ritmusképlet a jellemző, ami tetőként emelkedik a dallam fölé.

Az uralkodó ritmusegységet talának hívják. A szó valószínűleg a tali – taps szóból ered. A tala az ütések összegét jelenti, az anga egy a talán belüli taktus, a matra pedig egyetlen egy ütés az angán belül. Manapság körülbelül negyven tala van használatban, amelyek egy zenemű ritmusát meghatározzák. Az előadások során mindenféle ritmikus finomságot beleszőhetnek az eredeti ritmusképletbe.