4. ZENE, MÁGIA ÉS MISZTICIZMUS

A zene természetfeletti erejében való hit nagyon elterjedt volt az ókori világban. A zene nyilvánvalóan misztikus volt, a hangjai, mint szellemi hangok szólaltak meg, ami félelemmel és tisztelettel teli élményben részesítette hallgatókat és a zenészeket. A csodálat, félelem és a tisztelet gyakran beköltözött a hangszerekbe, hiszen olykor állati, néha emberi csontokból és bőrből készültek. A megszólaltatott hangszerekben lakó szellemek átadták az erejüket a zenésznek. A hangszerek alakja is nagyon fontos volt, például a fuvolát a termékenység hangszerének tulajdonították.

A dobokat mindig nagy tisztelet vette körül. A sámánok is gyakran használtak különféle dobokat.

A magyarok hiedelemvilága hajdan valószínűleg sámánisztikus jellegű volt. Ezt őrzik például egyes népszokások, mesék, mondókák sajátos vonásai, és a táltos alakja köré szerveződő hiedelemrendszer is. A sámán mágikus dobjának alakja is megőrződött: van rá közvetlen utalás is, vagy disznóbőrrosta, szita alakjában őrizték meg népszokások, hiedelmek. Más jellegzetesen sámánisztikus motívumok is föltárhatók (betegség, feldaraboltatás-élmény, sámánok egymással való küzdelme, megnövekedett képességekkel való fölépülés, sámánfa). A környező Kárpát-medencei népek folklórjával való egybevetés feltárja, hogy a szóban forgó mesék, hiedelmek, szokások egyes vonásai magyar etnikus jellegzetességek, nem pedig európai átvételek, ugyanakkor megfelelőik föllelhetőek nyelvrokonaink múltjában és egyes szibériai népek egykori vagy máig fennmaradt sámánisztikus gyakorlatában. Kínában hatalmas gongokkal tartották távol a gonosz szellemeket, amelyekből egy-kettő nevet is kapott, mint Földrengés lovag vagy Tigris lovag. A kereszténység sem volt mentes az ilyenfajta hiedelmektől. A templomi harangok nem csak az istentiszteletre hívták a hívőket, hanem a szellemek távoltartása is a feladatuk volt. Öntésüket babonás tisztelettel végezték. A püspökök a mai napig megáldják és elnevezik a templomi harangokat.

A miszticizmussal kapcsolatban meg kell említeni a Szférák zenéjét, amelyben a zene egyesül a kozmosszal. Ezt a feltevést még senki nem cáfolta meg. Vannak olyan hangközök, mint például a tiszta kvint, melyek arra hivatottak, hogy összekössenek minket a világegyetemmel. De léteznek olyanok is, mint például a bővített kvart, amik károsítják a lelket. Ezeket a hangközöket Diabolus in Musica, azaz Sátán a zenében névvel illeték.
 

close

Hírlevél

Értesülj a legújabb tesztekről, interjúkról és kedvezményekről.

Dobosoktól - Dobosoknak