X. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY

A jelenlegi tervek szerint 2021. márciusának végén megrendezik az országos ütőhangszeres versenyt.

A kiírás:

A verseny időpontja: 2021. március 26-28.
Rendező: Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039580
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.
Telefon/fax: 06-96/519-362
E-mail: lisztzeneiskola@gmail.com
Honlap: www.lisztzeneiskola.hu

A verseny célja: Az ütőhangszeres tantárgy pedagógiai eredményeinek mérése, a tehetséges
tanulók országos szintű bemutatkozása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).
A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az
azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi
díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés)
a nevező intézmény gondoskodik.

A verseny kategóriái:
A. Szóló
B. Duó

A nevezés feltételei: Egy intézmény a szóló és duó kategóriában korcsoportoktól függetlenül
összesen maximum 5 nevezést adhat be.
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály)
követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).
A bizonyítvány másolatát – csak az I. korcsoportban – a nevezési laphoz mellékelni kell.
A verseny követelményei:
A műsoridőt be kell tartani! (A zsűri műsoridő túllépés esetén fenntartja magának a jogot, hogy
a produkciót leállítsa.)
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor)
a nevező intézménynek be kell mutatnia.
A versenybizottság a szabadon választott művek kottáinak másolatát 3 példányban kéri, amit a
regisztráció során kell leadni.
A verseny során a jelentkezéskor leadott műsoranyag nem változtatható!

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2009. szeptember 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2005. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2005. szeptember 1-jén és előtt született tanulók.
A felső korhatár 2021. március 28-ig be nem töltött 22. életév.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű vagy művek.
A verseny követelményei:
Az előadási darabok között zongorakíséretes mű nem lehet.
A művek választásánál ne legyen improvizáció és az összehasonlítás érdekében a „klasszikus”
ütőhangszeres irodalomból kell választani.

I. Korcsoport:
Kötelező mű:
Ben Hans: 40 Intermediate Snare Drum Solos for Concert Performance – The Whisper
(Kiadó: Hal Leonard, Katalógusszám: HL06620067)
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 6 perc.

II. Korcsoport:
Kötelező mű:
Zempléni László: Szonatina I. tétel “B” változat
(Kiadatlan – A szerző engedélyével az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető)
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 7 perc.

III. Korcsoport:
Kötelező mű:
Gert Bomhof/Ivo Weimans: Contemporary Solos for Multi Percussion c.kötetéből Henk
Smit: Triple Beat (Kiadó: De Haske, Katalógusszám: DHP 1002070-401)
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 9 perc.

IV. Korcsoport:
Kötelező mű:
Eckhard Kopetzki: Concert Suite for Solo Snare Drum – Ground I
(Kiadó: conTakt Musikverlag, Katalógusszám: SD 013, www.kotta.info BPN014-382)
Szabadon választott mű(vek)
A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 10 perc.

B) DUÓ KATEGÓRIA
A nevezés feltételei:
Ha a duó tagjainak életkora nem esik azonos korcsoportba, akkor a duó az idősebb versenyző
életkorának megfelelő korcsoportba nevezhető be.
A verseny anyaga: Szabadon választott mű vagy művek.

Műsoridő:
I. korcsoport: 6 perc.
II. korcsoport: 7 perc.
III. korcsoport: 8 perc.
IV. korcsoport: 8 perc.

A verseny kategóriánként és korcsoportonként kerül megrendezésre.
A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre:
5 oktávos és 4,3 oktávos (a-s) Adams marimba, 3,5 oktávos (F-s) Adams xilofon, 3,1 oktávos
(e-s) Adams vibrafon, 3 oktávos Premier vibrafon, harangjáték, kisdob, tomok, dobfelszerelés,
Adams zenekari nagydob.
Egyéb hangszerekről a nevezők maguk gondoskodjanak.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg
értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön
legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek
bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok
összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: hangszerbiztonság, technikai felkészültség, kottahűség, verőválasztás
és hangszín, dinamikai érzékenység, előadói szuggesztivitás, duó kategóriában együttjátszás.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III.
helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve 2020.
december 10-től az országos döntőt rendező iskola honlapjáról (www.lisztzeneiskola.hu)
letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot az országos rendező
iskola e-mail címére kell eljuttatni elektronikus formában 2021. január 20-ig.
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 20.

 

Összefoglaló a három évvel ezelőtti megmérettetésről:

 

Forrás:

X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny kiírása

 

Kép:

Győrplusz TV

close

Hírlevél

Értesülj a legújabb tesztekről, interjúkról és kedvezményekről.

Dobosoktól - Dobosoknak