A RITMUSDEPO FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A RitmusDepo alapelve: a RitmusDepo portálon nem szabad olyat (közzé) tenni, amit a valós életben sem szabad. A RitmusDepo tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

A szabályzat el nem olvasása, nem ismerete nem mentesít a felelősség alól!

Az RitmusDepo – továbbiakban Üzemeltető – nem vállal felelősséget, és nem vonható érte felelősségre az alábbi pontokban:

 • az oldalán elhelyezett apróhirdetések és egyéb tartalom helyességéért vagy valóságtartalmáért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

Regisztráció

A RitmusDepo egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférés csak regisztráció ellenében vehető igénybe. Az ingyenes regisztráció kizárólag magánszemélyek számára engedélyezett, és nem kereskedelmi céllal beszerzett vagy beszerzendő árukról szóló adás-vételi hirdetés megjelentetését engedélyezi. Azon Felhasználók, akik kereskedelmi tevékenységüket vagy szolgáltatásaikat szeretnék reklámozni, külön megállapodás keretében tehetik mindezt. 

Az Üzemeltető tulajdonát képező portálon való regisztrációkor a felhasználók – bizonyos megkötésekkel – olyan azonosító nevet – nick – választhatnak maguknak, amilyet szeretnének. A későbbiekben ez a név fogja a Felhasználót azonosítani a portál egyes alkalmazásaiban, illetve szolgáltatásaiban, tehát körültekintéssel válasszon.

 1. Ezek alól elsődlegesen kivételt képeznek: ritmusdepo, RitmusDepo, moderátor, admin, szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal, illetve egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,
 2. védett név, elnevezés,
 3. ortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
 4. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
 5. obszcén vagy trágár kifejezés,
 6. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
 7. burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
 8. az üzemeltető adatbázisában már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

 

Tartalom

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az apróhirdetések, fórumbejegyzések és egyéb az Üzemeltető oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

 1. ellenkezik a RitmusDepo szabályzatával,
 2. megtévesztő információt tartalmazó hirdetés vagy egyéb tartalom,
 3. illegális tartalmakat tartalmazó hirdetések:
  – olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása, birtoklása vagy forgalmazása, jogszabályba ütközik,
  – olyan szolgáltatás reklámozása, amely jogszabályba ütközik (mobil telefon függetlenítés, jogvédett termékek másolása….),
  – hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márkajelzéssel ellátott termék),
  – bűncselekményből származó termékek,
  – törvénysértésre való buzdítás, közösség elleni izgatás, félelemérzet keltés; pornográf, szexuális szolgáltatás hirdetése
  – minden olyan apróhirdetés és egyéb tartalom ami a valós életben is jogszabályba ütközik
 4. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 5. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 6. ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas,
 7. apróhirdetés esetén indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 8. megítélésünk szerint árthat a RitmusDepo portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak
 9. más Internetes ajánlatokat reklámozó bejegyzések,
 10. más nevében feladott, rosszindulatú, lejárató hirdetés,

Az Üzemeltető jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmat törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre, valamint a hirdetések kategória megjelölését módosítsa

Az Üzemeltető által megbízott személyeknek (Adminisztrátorok, Moderátorok) joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a Felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban – eltekintve az extrém esetektől – figyelmeztetés előzi meg, és csak azután alkalmazza a szankciókat.

Az Üzemeltetőnek, és megbízottjainak joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Az Üzemeltető szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy az általa közzétett tartalom nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a tartalom közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

E jogok megsértése miatt kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik az Üzemeltetővel szemben és köteles megtéríteni az Üzemeltető teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

Az apróhirdetési szolgáltatás használatával a feladó által 3. személynek okozott károkozás, illetve a feladott hirdetéssel összefüggően megvalósított bűncselekmény esetén az oldal üzemeltetője minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak. A hirdetést feladó felhasználó számítógépének IP-címe naplózásra kerül. Ezt az adatot kizárólag bűncselekmény esetén bizonyítékként az eljáró hatóságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából adja ki, illetve használja fel.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat a későbbiekben akár fizetős szolgáltatásnak minősít át vagy azt újra ingyenessé tesz. A korábban igénybe vett ingyenes szolgáltatásokért visszamenőleg nem kér díjtérítést.

Az RitmusDepo megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a RitmusDepo által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az RitmusDepo-t és üzemeltetőjét illeti.

 Az Üzemeltető által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az Üzemeltető kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

RITMUSDEPO APRÓ SZABÁLYZAT

A RitmusDepo lehetőséget nyújt minden regisztrált felhasználójának, hogy a www.ritmusdepo.hu oldalon apróhirdetéseit elhelyezze. Ez magánszemélyek számára ingyenes, kereskedők számára csak és külön megállapodás és engedély ellenében lehetséges.

Magánszemély alatt értendő az a természetes személy, aki a saját tulajdonában lévő hangszert, hangszer alkatrészt, vagy bármilyen más terméket szeretne áruba bocsátani, az eladás célja nem a haszonszerzés.

Kerülendő egy termék többszöri feltöltése! A duplikációk törlésre kerülnek.

Az ár mező kitöltése nem kötelező. Fontos, hogy az ár beírásánál nem lehet használni sem pontot, sem vesszőt, sem más karaktereket.

Jó tanács: a fényképes hirdetések sokkal jobban vonzzák a tekintetet. Ha részletes a leírás, és több fénykép is szerepel, nagyobb a vásárlás esélye.

Az oldal üzemeltetőjének jogában áll előzetes felszólítás, indoklás nélkül törölni bármiféle hirdetést, hozzászólást, véleménynyilvánítást, továbbá bárkitől megvonható az apróhirdetés feladásának jogosultsága. Az esetleges következményekért az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól! Annak, aki a RitmusDepo Apró rovatának szabályait megsérti regisztrációját vagy az Apró feladásának jogosultságát ideiglenesen, vagy véglegesen megszüntetjük, a felhasználói fiókja tiltás alá kerül és/vagy azonnal megszűnik. A szabálysértésekért járó büntetés nem feltétlenül ebben a sorrendben történik.

close

Hírlevél

Értesülj a legújabb tesztekről, interjúkról és kedvezményekről.

Dobosoktól - Dobosoknak